Ze-bra Steindal Gårdsbarnehage
Forsiden
Eier og styrer
Stallen 2-6 år
Låven 2-6 år
Ponnyhagen 0-3 år
Om Ze-Bra Barnehage
KONTAKT OSS
Søke Barnehageplass?
Årsplan
Vedtekter/bet.regler
Brukerundersøkelser
Samarbeidsutvalget
Ansatte
Ledige stillinger
Dyrene våre
Ze-Bra nytt
Helse
Diverse artikler
Rammeplan for barneh
Dokumentmappe
Bildegalleri
Gjestebok

DOKUMENTER TIL NEDLASTNING

Betalingsreglement
( 251 KB )

Vedtekter ze-bra steindal gårdsbarnehage as
( 376 KB )

Årsplan ze-bra 2016-2017 (1).pdf
( 992 KB )

Kvalitet og kompetanseplan for barnehagene i randaberg kommune 2016-2018
( 2 MB )

Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler
( 3 MB )

Årsplan 2015/16
( 2 MB )

Handlingsplan mot mobbing
( 2 MB )

Friskt nok, eller syk?
( 21 KB )

My kid innlogging !!!
( 770 KB )

Likestilling i barnehagen
( 759 KB )

Lus forebygging av smitte !
( 979 KB )

Våre unike muligheter !
( 830 KB )