Ze-bra Steindal Gårdsbarnehage
Forsiden
Eier og styrer
Stallen 2-6 år
Låven 2-6 år
Ponnyhagen 0-3 år
Om Ze-Bra Barnehage
KONTAKT OSS
Søke Barnehageplass?
Årsplan
Vedtekter/bet.regler
Brukerundersøkelser
Samarbeidsutvalget
Ansatte
Ledige stillinger
Dyrene våre
Ze-Bra nytt
Helse
Diverse artikler
Rammeplan for barneh
Dokumentmappe
Bildegalleri
Gjestebok
Brukerundersøkelser

     ZE-BRA SCORER HØYT I BRUKERUNDERSØKELSER! 

      I 2014 har barnehagen et resultat på gjennomsnitt fornøydhet på hele 5,5 - der 6,0 er høyeste mulige score. Dette er et veldig flott resultat! Særlig sett i forhold til at også nær 100% av foreldrene våre har besvart undersøkelsen. Vi takker alle dere foreldre så mye for at dere tok dere tid til å svare

 

Forbedringspotensialer etter 2014 undersøkelsen er at vi må bli flinkere på å informere om Samarbeidsutvalget ( SU ) sitt arbeid og mandat i barnehagen. Informasjon om dette er derfor lagt ut på MY KID , under fanen nyhetsbrev. Vi oppfordrer alle foreldre til å lese mer her.  I det aktuelle nyhetsbrevet på MY KID ligger også en link til nasjonal informasjon om både samarbeidsutvalget ( SU ) og foreldrenes arbeidsutvalg ( FAU ) sine arbeidsområder og påvirkningsmuligheter.

 Generelt om brukerundersøkelsen:

 Ze-Bra Steindal Gårdsbarnehage har til nå - hver gang - scoret meget høyt på den årlige felles brukerundersøkelsen gjort blant alle barnehagene i Randaberg Kommune. Barnehagen har ligget i toppsjiktet hva gjelder resultater helt siden oppstart i 2004.

Siden Ze-Bra Steindal Gårdsbarnehage startet opp, er vår barnehage også fortsatt den eneste gårdsbarnehagen her i Randaberg. Dette tror vi kan være noe av årsaken til at foreldrene hos oss er godt førnøyde. At vår barnehage kan tilby "det lille ekstra." og særegne.

Ze-Bra Steindal Gårdsbarnehage gir barn i førskolealder en unik anledning til nærkontakt, stell og kos med ulike dyr, samt at barnehagebarna har fri tilgang til ridning på gårdens rundt 20 hester og ponnier.

I tillegg får barnehagen svært gode tilbakemeldinger på personalets gode innsats og positive væremåte. Noe vi synes er veldig kjekt å høre!

Brukerundersøkelsene vil periodevis være årlige, og periodevis annethvert år. Ze-Bra Barnehage følger her felles kjøreplan for alle barnehagene i Randaberg Kommune.

En brukerundersøkelse vil alltid også kunne gi svar på barnehagens forbedringspotensialer, og disse innspillene tar vi veldig på alvor, og forsøker kontinuerlig å forbedre oss, for å kunne gjøre en best mulig jobb i forhold til barn og foreldre i barnehagen. Slike innspill tas blant annet opp jevnlig til diskusjon i personalmøter og evt. også andre møtefora i barnehagen, som for eksempel samarbeidsutvalget - der både ansatte og foreldre er representert. Sammen finner vi gode løsninger. 

For å se resultatene etter gjennomførte brukerundersøkelser, klikk til høyre i siden. Resultatene ligger også på forsiden.

Ze-Bra Steindal Gårdsbarnehage legger alltid resultatene etter brukerundersøkelser ut på nettsidene våre. Dette fordi vi synes det er viktig å være åpne om resultatene, slik at alle våre brukere og andre interesserte, har anledning til å holde seg skikkelig orientert om barnehagens resultater.

Forbedringer gjort etter brukerundersøkelsen 2011:  

Resultatene etter brukerundersøkelsen 2011 viste at flere foreldre ønsket større fokus på SUNNERE KOSTHOLD i barnehagen. Dette har personalet og samarbeidsutvalget i Ze-Bra Barnehage  tatt veldig på alvor, og personalet har blant annet utarbeidet en ny og sunnere varm-mat meny som inneholder friske grønnsaker eller salat som tilbehør til hvert varme måltid som serveres i barnehagen. I tillegg ser vi også på brødmåltidene - at det alltid er sunt pålegg + drikke, og hva som sendes med i matboksene hjemmefra. Vedr. barnas bursdager, er det også slutt på kaker og søtt hjemmefra fom 2012. Vi kjører nå istedenfor eget opplegg med diverse kjekke aktiviteter på barnas bursdager. Dette opplegget varierer fra avdeling til avdeling.  Vi ønsker med dette å vise dere foreldre at vi har tatt deres innspill på største alvor

Dersom du lurer på noe vedr. brukerundersøkelsen eller spørsmålene på spørreskjemaet, ta gjerne kontakt med styreransvarlig på e-post:

post@zebrabarnehage.no 

 


( 25/08/2015 )
 
 Logg inn for å se alt innhold:
 
Skriv passord:


Send e-post hvis problemer

 
 Filer du kan laste ned
 
Resultat brukerundersøkelse 2012
Last ned
Resultat brukerundersøkelsen 2011 - ze-bra bhg..xls
Last ned
Se flere dokumenter