Ze-bra Steindal Gårdsbarnehage
Forsiden
Eier og styrer
Stallen 2-6 år
Låven 2-6 år
Ponnyhagen 0-3 år
Om Ze-Bra Barnehage
KONTAKT OSS
Søke Barnehageplass?
Årsplan
Vedtekter/bet.regler
Brukerundersøkelser
Samarbeidsutvalget
Ansatte
Ledige stillinger
Dyrene våre
Ze-Bra nytt
Helse
Diverse artikler
Rammeplan for barneh
Dokumentmappe
Bildegalleri
Gjestebok

SU - SAMARBEIDSUTVALGET:

"Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnet organ. Utvalget skal være med på å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakten mellom barnehage og lokalsamfunn."

 

Utdrag fra årsplanen:

SU består av 2-3 foreldrerepresentanter, 2 ansattes representanter, og 1 representant fra eier. I tillegg sitter styrer i SU som utvalgets sekretær. Alle representanter skal ha hver sin vara. Foreldrerepresentantene ( 1 fra hver avd. ) velges for 1 år av gangen på foreldremøte hver høst. Ansattes representanter velges for 1 år av gangen på høstens første personalmøte. 2 av  foreldrerepresentantene har både stemme og uttalerett i SU, den 3. ekstra foreldre representanten har kun uttalerett.

Styrer har også kun uttalerett men ikke stemmerett i SU. Alle øvrige repr. har både stemme og uttalerett.                                                                                                    Referat fra SU-møtene blir gjort tilgjengelig for alle foreldre på MyKID.  

FAU - FORELDRENES ARBEIDSUTVALG:

Foreldrerådet består av alle foreldrene i hele barnehagen. Av disse pleier Ze-Bra å velge 1-2 representanter som skal bistå SU representantene med de faste ansvarsoppgavene som beskrevet under. FAU representantene velges også på foreldremøte hver høst. Det velges vara ved behov, og jfr. foreldrenes ønsker.

SU i samarbeid med FAU ( Foreldrerådet) har i samarbeid med personalet årlig ansvar for disse faste arrangementene:

* Delta i organisering/ rydding FN dag ( hver oktober )

* Organisering av rosarussen / overnatting i bhg.(mai)

* Organisere deltakelse i barnetoget 17.mai

* Sommerfest i juni / ansvar for grilling/rydding


( 29/03/2016 )
 
 Logg inn for å se alt innhold:
 
Skriv passord:


Send e-post hvis problemer